Privacy Policy

Dit beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Hondenschool SamenSpel verwerkt van haar cursisten. 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Hondenschool SamenSpel. Bereikbaar via hondenschoolsamenspel@gmail.com.  

 

2. Welke gegevens verwerkt Hondenschool SamenSpel en voor welk doel

Hondenschool SamenSpel verwerkt de door u aangeleverde persoonsgegevens enkel en alleen voor mailings voor cursusdoeleinden. 

 

3. Bewaartermijnen

Hondenschool SamenSpel bewaart uw persoonsgegevens gedurende de cursus en tot maximaal een jaar na afloop van deze cursus. 

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Hondenschool SamenSpel passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

5. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.